Elektromontaż Rzeszów to producent urządzeń rozdzielcze średniego i  niskiego napięcia. Program produkcji urządzeń rozdzielczych średniego napięcia dla energetyki, przemysłu i budownictwa zawiera szeroką ofertę pozwalającą na ekonomiczne dopasowanie do wymagań użytkownika, jak również na bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji.
Program produkcji urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia obejmuje: systemy wykorzystywane w przemyśle, budownictwie ogólnym, publicznym; szpitale, szkoły, biura oraz budownictwie mieszkaniowym, jak również w układach automatyki i sterowania.

ZESPÓŁ PRODUKCJI ROZDZIELNIC (ZPR)
ul. Przemysłowa 8; 35-105 Rzeszów
tel. +48 17 852 60 16
e-mail: rozdzielnice@elektromontaz.com.pl