elmont-logoElektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na ocynkowanych i aluminiowych słupach oświetleniowych. Jesteśmy producentem spawanych stalowych i aluminiowych elementów konstrukcji budowlanych i inżynierskich klasy EXC3, wg normy PN-EN 1090-1.

Wszystkie produkty Elektromontażu Rzeszów S.A. gwarantują wysoką jakość, służą przez wiele lat nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Jakość produkowanych wyrobów jest potwierdzona certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001. Jako jedna z pierwszych firm z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji słupów oświetleniowych i konstrukcji stalowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 40 oraz PN-EN 1090-1. Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli, stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych. Spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej, potwierdzono certyfikatem oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE.

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako pierwsza firma w kraju, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych przy zderzeniu z pojazdem zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767. W wyniku badania procesu projektowania, produkcji i kontroli, stalowych słupów typu -PS, Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy potwierdził właściwości bezpieczeństwa biernego wymienionej grupy produktów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767.

Oferta produkcyjna zawiera również  urządzenia rozdzielcze średniego i niskiego napięcia.
Program produkcji urządzeń rozdzielczych średniego napięcia dla energetyki, przemysłu i budownictwa zawiera szeroką ofertę urządzeń rozdzielczych, pozwalających na ekonomiczne dopasowanie do wymagań użytkownika, jak również na bezproblemową rozbudowę istniejących instalacji. Program produkcji urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia obejmuje: systemy wykorzystywane w przemyśle, budownictwie ogólnym, publicznym; szpitale, szkoły, biura oraz budownictwie mieszkaniowym, jak również w układach automatyki i sterowania.