43

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. od kilku lat realizuje produkcję nowych słupów oświetleniowych, gdzie w procesie produkcji wykorzystywane są technologie laserowe. Firma posiada patenty i wzory użytkowe na rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcjach słupów i masztów oświetleniowych.

1. Wykonanie słupów i masztów w technologii laserowej.
Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany w procesie rozkroju blach jak i łączenia uformowanych słupów wykorzystywany jest laser. Spawanie laserowe słupów odbywa się bez dodatku spoiwa, łączone elementy stykają się ze sobą a skupiona energia lasera topi łączone krawędzie metalu. Technologia spawania laserowego zapewnia gładką spoinę, której nie trzeba poddawać już obróbce korygującej. Otrzymujemy tzw. „słup bezszwowy” – spoina jest minimalna i praktycznie niewidoczna.

Słupy oświetleniowe produkowane w technologii laserowej pozwoliły stworzyć nową ofertę słupów oświetleniowych, dotychczasowa oferta o cieńszych ściankach jest stopniowo zastępowana przez słupy oświetleniowe w grubościach ścianki 3 mm i 4 mm. Zastosowanie blach 3 mm w produkcji laserowej zapewnia grubszą warstwę ochronną cynku. Wg normy PN-EN ISO 1461 grubość warstwy cynku na słupach 3 mm wynosi średnio 70 μm. Słupy te są przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wylewanych w miejscu lokalizacji słupa.

2. Wykonanie stopy do słupów i masztów (płyta mocująca)
Stopy do słupów i masztów posadowionych na fundamencie prefabrykowanym wykonywane są z blachy wytłaczanej o odpowiednim użebrowaniu i konstrukcji węzła mocującego całkowicie ukrytego w dolnej części stopy. Również śruby mocujące stopę oraz zawias ukryte są w jej dolnej części, co zabezpiecza złącze śrubowe przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Otwory rewizyjne śrub zakryte są zaślepkami po przykręceniu stopy słupa (masztu) do fundamentu.
Rozwiązanie stopy gwarantuje wysoką estetykę i daje możliwość spełnienia wymagań normy EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych. Jest ono chronione w U.P.RP.
Stopy do masztów posadowionych na fundamentach monolitycznych wykonane są z blachy o grubości od 18mm do 40mm z odpowiednim użebrowaniem zwiększającym sztywność połączenia maszt – fundament.

3. Zabezpieczenie ochronne powierzchni.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie dzięki cynkowaniu zanurzeniowemu (ogniowemu), które zapewnia powłokę cynkową o grubości jak w załączonej tablicy. Trwałość takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobsługowe użytkowanie słupów i masztów od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, w zależności od rodzaju atmosfery (przemysłowa, miejska, nadmorska, wiejska).

Grubość powłok cynkowych na częściach, nie poddanych odwirowaniu (wg tablicy 2 normy EN ISO 1461).

Grubość stali w mm
Powłoka cynkowa (z jednej strony)
Lokalna grubość powłoki (wartość minimalna)
Uśredniona grubość powłoki (wartość minimalna)
≥1,5 do <3
45μm (315g/m2)
55μm (385g/m2)
≥3 do <6
55μm (385g/m2)
70μm (485g/m2)
≥6
70μm (485g/m2)
85μm (585g/m2)

4. Dodatkowe malowanie ochronne.
Dla stref o dużej agresywności atmosfery (dwutlenek siarki, tlenki azotu, związki soli), zalecamy pokrywanie słupów powłokami malarskimi w systemie DUPLEX tzw. wielowarstwowe zabezpieczenie stali z wykorzystaniem powłoki cynkowej jako bariery elektrochemicznej, i powłoki malarskiej. Zabezpieczenie w tym systemie realizujemy w nowo uruchomionej malarni proszkowej, specjalnie przygotowanej do malowania 11 metrowych elementów słupów oświetleniowych.

Na życzenie pokrywamy słupy i maszty dodatkowymi powłokami malarskimi w dowolnej palecie kolorystycznej, łącznie z malowaniem farbami specjalnymi: nie przyjmujące brudu, fluorescencyjne, fotoluminescencyjne, efekt anodowania i wiele innych. Dzięki temu trwałość może być odpowiednio przedłużona. Dla słupów rurowych osadzanych w gruncie zaleca się pokrycie powłoką bitumiczną części słupa osadzonej w gruncie do wysokości minimum 0,25m powyżej poziomu gruntu, zgodnie z wymaganiami wg PN EN 40-5.