Dane Techniczne
TYP

W

tbl
H
H2
R(max)
Ød/DE
m*
h
  m
m
m
m
m
mm
kg
m
S-60SRwG/Ø70
1,0
4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
2,2
0,6
60/140
74,0
1,2
1,5
1,3
76,0
2,0
1,3
78,0
S-70SRwG/Ø70
1,0
7
2,2
0,6
60/140
88,0
1,5
1,3
90,0
2,0
1,3
92,0
S-80SRwG/Ø70
1,0
8
2,2
0,6
60/170
108,0
1,5
1,3
110,0
2,0
1,3
112,0
S-90SRwG/Ø70
1,0
9
2,2
0,6
60/170
120,0
1,5
 
1,5
1,3
122,0
2,0
1,3
124,0
S-100SRwG/Ø70
1,0
10
2,2
0,6
60/170
125,0
1,5
1,3
127,0
2,0
1,3
129,0
S-110SRwG/Ø70
1,0
11
2,2
0,6
60/170
144,0
1,7
 
1,5
1,3
146,0
2,0
1,3
148,0
S-120SRwG/Ø70
1,0
12
2,2
0,6
60/170
150,0
1,5
1,3
152,0
2,0
1,3
154,0

Głębokość „h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu rodzimego (o nienaruszonej strukturze) i parametrach geotechnicznych z grupy II.
Uwaga: Liczba przewężeń średnic zależy od typu słupa.
* – Dane dla wysięgników jednoramiennych
Ød, α° – inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

Dane Wytrzymałościowe
TYP
W
Masa Opraw/ Wysięgnik
Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
MFr
 
m
kg
I ≤300 m n.p.m
I ≤500 m n.p.m.
II ≤300 m n.p.m.
III ≤95 m n.p.m.
kNm
Wysięgnik jednoramienny
1,5
15
0,575
0,413
0,372
0,247
9,0
1,5
15
0,440
0,302
0,268
0,165
9,0
1,5
15
0,549
0,406
0,369
0,257
14,2
1,5
15
0,527
0,390
0,355
0,247
14,2
1,5
15
0,484
0,342
0,298
0,169
14,2
1,5
15
0,380
0,229
0,192
0,087
14,2
1,5
15
0,318
0,185
0,152
0,063
14,2
Wysięgnik dwuramienny
1,5
15
1,118
0,800
0,720
0,478
9,0
1,5
15
0,848
0,580
0,512
0,296
9,0
1,5
15
1,066
0,788
0,716
0,498
14,2
1,5
15
1,022
0,702
0,612
0,348
14,2
1,5
15
0,724
0,448
0,374
0,160
14,2
1,5
15
0,476
0,240
0,182
0,014
14,2
1,5
15
0,324
0,128
0,064
14,2

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf SŁUPY WYSIĘGNIKOWE RUROWE DO GRUNTU – SRwG/Ø70 – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w dolnej tabeli