43

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. jest producentem cynkowanych słupów i masztów oświetleniowych od 2,5m do 20m, w produkcji których wykorzystujemy zarówno polskie jak i międzynarodowe normy. Firma posiada patenty i wzory użytkowe na rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcjach słupów i masztów oświetleniowych.

1. Wykonanie słupów i masztów z blachy.
Słupy i maszty wykonywane są z taśmy stalowej lub blachy o grubości
od 2mm do 6mm (zależnie od potrzeb wytrzymałościowych), ugiętej na profil o przekroju wielokąta lub kołowym o stałej zbieżności. Słupy te są przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wylewanych w miejscu lokalizacji słupa.

2. Wykonanie słupów rurowych.
Słupy rurowe wykonywane są z rur stalowych o odpowiedniej średnicy i grubości ścianki od 3mm do 6mm (zależnie od potrzeb wytrzymałościowych). Konstrukcja słupa jest jednolita, co uzyskuje się przez zastosowanie technologii przetłaczania (skokowo zmieniająca się średnica słupa – rury) lub walcowania (stożek ciągły na całej długości słupa) rur (zwiększanie lub zmniejszanie średnicy). Wyeliminowano dzięki niej spawanie poprzeczne oraz wzdłużne, co podnosi estetykę wykonania i ciągłość wytrzymałości na całej długości. Słupy te są przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonywanych w miejscu lokalizacji słupa. W programie produkcji posiadamy także słupy rurowe do bezpośredniego posadowienia w gruncie.

3. Wykonanie stopy do słupów i masztów (płyta mocująca)
Stopy do słupów i masztów posadowionych na fundamencie prefabrykowanym wykonywane są z blachy wytłaczanej o odpowiednim użebrowaniu i konstrukcji węzła mocującego całkowicie ukrytego w dolnej części stopy. Również śruby mocujące stopę oraz zawias ukryte są w jej dolnej części, co zabezpiecza złącze śrubowe przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Otwory rewizyjne śrub zakryte są zaślepkami po przykręceniu stopy słupa (masztu) do fundamentu.
Rozwiązanie stopy gwarantuje wysoką estetykę i daje możliwość spełnienia wymagań normy EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych. Jest ono chronione w U.P.RP.
Stopy do masztów posadowionych na fundamentach monolitycznych wykonane są z blachy o grubości od 18mm do 40mm z odpowiednim użebrowaniem zwiększającym sztywność połączenia maszt – fundament.

4. Zabezpieczenie ochronne powierzchni.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie dzięki cynkowaniu zanurzeniowemu (ogniowemu), które zapewnia powłokę cynkową o grubości jak w załączonej tablicy. Trwałość takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobsługowe użytkowanie słupów i masztów od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, w zależności od rodzaju atmosfery (przemysłowa, miejska, nadmorska, wiejska). Dla stref o dużej agresywności atmosfery (dwutlenek siarki, tlenki azotu, związki soli), zalecamy pokrywanie słupów powłokami malarskimi. Na życzenie pokrywamy słupy i maszty dodatkowymi powłokami malarskimi w dowolnej palecie kolorystycznej, łącznie z malowaniem farbami specjalnymi: nie przyjmujące brudu, fluorescencyjne, fotoluminescencyjne, efekt Kameleon i wiele innych. Dzięki temu trwałość może być odpowiednio przedłużona. Dla słupów rurowych osadzanych w gruncie zaleca się pokrycie powłoką bitumiczną części słupa osadzonej w gruncie do wysokości minimum 0,25m powyżej poziomu gruntu, zgodnie z wymaganiami wg PN EN40-5.

Grubość powłok cynkowych na częściach, nie poddanych odwirowaniu (wg tablicy 2 normy EN ISO 1461)

Grubość stali w mm
Powłoka cynkowa (z jednej strony)
Lokalna grubość powłoki (wartość minimalna)
Uśredniona grubość powłoki (wartość minimalna)
≥1,5 do <3
45mm (315g/m2)
55mm (385g/m2)
≥3 do <6
55mm (385g/m2)
70mm (485g/m2)
≥6
70mm (485g/m2)
85mm (585g/m2)