2

3
Dane Techniczne
TYP
W
H
H2
Ød/DE
Z
m*
a x a x h
TYP
 
m
m
m
mm
mm/m
kg
m
S-100C-PS
1,0
10
0,75
60/196
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200-PS
1,5
87
2,0
89
2,5
91
S-110C-PS
1,0
11
 
 
 
1,75
 
 
 
92
1,5
93
2,0
94
2,5
95
S-120C-PS
1,0
12
 
 
 
2,75
 
 
 
98
1,5
99
2,0
100
2,5
101

Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg. PN-EN 12767:2007: 100HE3; 70HE3; 50HE3;
Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego wg. PN-EN 12767:2019: 100HE-C-S-SE-SD-0;
70HE-C-S-SE-SD-0;
50HE-C-S-SE-SD-0;

* – Dane dla wysięgników jednoramiennych

Ød, α° – inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

Dane wytrzymałościowe
TYP
W
Masa Opraw

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
m
kg

I≤ 300m n.p.m.

I≤ 500m n.p.m.

II≤ 300m n.p.m.

III≤ 950m n.p.m.

kNm
Wysięgnik jednoramienny
S-100C-PS 1,5 15 0,653 0,471 0,427 0,297 12,3
S-110C-PS 1,5 15 0,485 0,334 0,297 0,190 12,3
S-120C-PS 1,5 15 0,355 0,226 0,194 0,090 12,3
Wysięgnik dwuramienny
S-100C-PS 1,5 15 0,652 0,426 0,370 0,214 12,3
S-110C-PS 1,5 15 0,456 0,268 0,222 0,100 12,3
S-120C-PS 1,5 15 0,300 0,140 0,100 12,3

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf SŁUPY OŚWIETLENIOWE BEZPIECZNE C-PS klasy HE – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w dolnej tabeli