SŁUPY OŚWIETLENIOWE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO

Podstawowe zasady stosowania słupów oświetleniowych z cechami bezpieczeństwa biernego >>>
Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji).

Dotkliwość wypadków drogowych dla kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych w przypadku zderzenia ze słupami oświetleniowymi zależy min. od charakterystyki użytkowej słupów. Klasę charakterystyki użytkowej słupów oświetleniowych wyrażona jest kombinacją klasy prędkości, kategorii chłonności energii, klasy bezpieczeństwa pasażera, typu zasypu, mechanizmu utraty stateczności, klasy kierunku oraz ryzyka wgniecenia dachu.
W 2019 roku zmieniono normę PN-EN 12767:2007 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych”. Nowa norma PN -EN 12767:2019, zmienia znacząco w stosunku do normy z 2007 roku, klasyfikację słupów oświetlenia drogowego, według ich potencjalnego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego i tak:

  • wprowadza w klasyfikację bezpieczeństwa pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych oznaczenia alfanumeryczne od A do E. Dla przykładu obecnie oznaczenie NE-C, LE-C i HE-C oznaczają równorzędny poziom bezpieczeństwa, zaś najwyższe bezpieczeństwo pasażerów przyporządkowano klasie A. Wynika to z harmonizacji wartości brzegowych bezpieczeństwa pasażerów (między ASI i THIV) niezależnie od klasy pochłaniania energii;
  • wprowadza tzw. mechanizm utraty stateczności (z oddzielenie się słupa od podstawy SE i bez oddzielenia NS);
  • wprowadza klasy kierunku jedno- SD, dwu- BD i wielokierunkowa MD (podatność słupa na kąt uderzenia) oraz klasę ryzyka wgniecenia dachu pojazdu mechanicznego;
  • bez zmian pozostają: klasy prędkości zderzenia 50, 70 lub 100 km/h, oraz klasy chłonności energii HE, LE lub NE.

WYNIKI TESTÓW ORAZ KATEGORIE BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO SŁUPÓW STALOWYCH ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW

W praktyce, sprawdzenie wyrobów na zgodność z normą PN 12767:2019 i przypisanie konstrukcji do odpowiedniej kategorii polega na przeprowadzeniu testów zderzeniowych, których wyniki muszą udowodnić określony poziom pochłaniania energii oraz spełnienie parametrów decydujących o stopniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe w przypadku kolizji.

W swojej ofercie produktowej firma Elektromontaż Rzeszów posiada słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego spełniające wymagania kategorii HE, LE oraz NE.

Powyższe słupy mogą być wykorzystywane w infrastrukturze drogowej, w której wymagane jest pochłanianie (absorbcja) energii, tj, wysoki lub niski poziom (HE lub NE) gwarantujący takie wyhamowanie lub zatrzymanie pojazdu, które zabezpieczy pasażerów przed skutkami wypadku.

Oferowane przez nas słupy stalowe z cechami bezpieczeństwa biernego w klasach HE, LE oraz NE (dotyczy to słupów o wysokościach od 4m do 12m także z wysięgnikami i fundamentami) zapewniają odpowiednią wytrzymałość statyczną z jednoczesnym pochłanianiem energii uderzenia, co zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami i testami na zgodność z PN 12767 – dowodem są certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Ikony- pdf   Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – broszura -wyd. maj 2022
Ikony- pdf   Słupy Bezpieczne – karty katalogowe – zestawienie -wyd. wrzesień 2022