1 2

Dane Techniczne
TYP
H
tbl
H1
Ød/DE
L
m
a x a x h
TYP
 
m
mm
m
mm
mm
kg
m
S-60SwPAL-3
6,0
3
60/120
100
16,5
0,3 x 0,3 x 1,0
F100/200
S-60SwPAL
6,0
4
60/120
100
21,0
0,3 x 0,3 x 1,0
F100/200
S-70SwPAL
7,0
4
60/120
100
24,0
0,3 x 0,3 x 1,0
F100/200
S-80SwPAL
8,0
4
3,2
60/145
100
35,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-90SwPAL
9,0
5
3,2
60/150
100
39,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-100SwPAL
10,0
5
3,6
60/180
100
43,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-110SwPAL
11,0
5
4,6
60/180
100
69,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-120SwPAL
12,0
5
5,6
60/180
100
75,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200

Uwaga: H1 – nasadka słupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy
Ød – inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

Dane Wytrzymałościowe
TYP
Masa Opraw

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
kg
I≤300 m n.p.m
I≤500 m n.p.m.
II≤300 m n.p.m.
III≤950 m n.p.m.
kNm
40 0,127 0,045 0,025 2,5
40 0,320 0,194 0,164 0,082 3,5
40 0,140 0,046 0,025 3,5
40 0,221 0,103 0,077 0,010 5,3
40 0,315 0,167 0,133 0,046 7,6
40 0,579 0,390 0,346 0,223 12,1
40 0,373 0,224 0,190 0,100 12,1
40 0,204 0,086 0,060 12,1

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf  SŁUPY PROSTE ALUMINIOWE – SwPAL – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w dolnej tabeli