Elektromontaż Rzeszów S.A. jest producentem słupów ze stopu aluminium o wysokości od 3m do 18m, wykonanych z rur poddawanych obróbce plastycznej.

Własności materiału.
Materiałem wyjściowym do produkcji słupów ze stopu aluminium są stopy AlMg3 oraz AlMgSi.
Własności fizyko-chemiczne: mały ciężar właściwy 2,66 kg/dm3, odporność na korozję w warunkach o zwiększonej aktywności korozyjnej, zwłaszcza w warunkach morskich, podatność na polerowanie i szczególnie nadający się do wytwarzania anodowych powłok tlenkowych, podatny do obróbki plastycznej na gorąco i na zimno, materiał spawalny, duża wytrzymałość zmęczeniowa, przy zachowaniu dużej elastyczności,

Własności wytrzymałościowe słupa.
Przez obróbkę plastyczną stopu aluminium przy produkcji słupów rurowych uzyskano wytrzymałość słupów zbliżoną do wytrzymałości odpowiednich słupów stalowych. Zwrócić należy uwagę na to, że masa słupa stanowi około 30% masy słupów stalowych.

Zalety słupów i masztów ze stopu aluminium.
ze względu na własności antykorozyjne – długi czas użytkowania w dowolnych warunkach pogodowych oraz w środowiskach o zwiększonej aktywności korozyjnej, ze względu na małą masę słupa – łatwość w montażu oraz większe bezpieczeństwo przy montażu wyższych słupów, estetyczny wygląd przez długi czas użytkowania, ze względu na swoją elastyczność w wydatny sposób zmniejszają skutki uderzenia w słup pojazdów, po eksploatacji wyrób może być przetworzony w materiał wyjściowy niezliczoną ilość razy, przy czym zużycie energii na ten proces
jest stosunkowo małe w porównaniu do produkcji samego surowca. Zapewnia to racjonalne wykorzystanie zasobów złóż naturalnych oraz ochronę środowiska.
technologia wykonania słupów i masztów ze stopu aluminium w Elektromontaż Rzeszów pozwala na niemalże 100% wykorzystanie materiału bez tworzenia zbędnych odpadów.

Wykonanie słupów i masztów rurowych.
Słupy rurowe wykonywane są z rur aluminiowych o odpowiedniej średnicy
i grubości ścianki od 3mm do 10mm (w zależności od potrzeb wytrzymałościowych). Konstrukcja słupa jest jednolita, co uzyskuje się przez zastosowanie technologii przetłaczania rur (skokowo zmieniająca się średnica słupa – rury) lub walcowania (stożek ciągły na całej długości słupa). Wyeliminowano dzięki niej spawanie poprzeczne i wzdłużne, co podnosi estetykę wykonania oraz eliminuje miejsca osłabienia konstrukcji na skutek spawów poprzecznych. Słupy te są przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonywanych w miejscu lokalizacji słupa.

Wykonanie stopy do słupów i masztów (płyta mocująca).
Stopy do słupów i masztów posadowionych na fundamencie prefabrykowanym wykonywane są jako odlewy lub z blachy wytłaczanej o odpowiednim użebrowaniu i konstrukcji węzła mocującego całkowicie ukrytego w dolnej części stopy. Również śruby mocujące stopę oraz zawias ukryte są w jej dolnej części, co zabezpiecza złącze śrubowe od działania szkodliwych czynników zewnętrznych. Otwory rewizyjne śrub zakryte są zaślepkami po przykręceniu stopy słupa (masztu) do fundamentu.

Rozwiązanie stopy gwarantuje wysoką estetykę i daje możliwość spełnienia wymagań normy EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych. Jest ono chronione w U.P.RP.
Stopy do masztów wysokich wykonywane są jako odlewy o wzmocnionej konstrukcji węzłów mocujących.

Dodatkowe zabezpieczenie ochronne.
Słupy ze stopu aluminium gwarantują dużą odporność na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu procesu chemicznego zabezpieczenia powierzchni polerowanych lub malowaniu farbami poliuretanowymi w dowolnym kolorze wg wzornika RAL. Pragniemy również poinformować, że współpracując bezpośrednio z producentami farb i lakierów, na życzenie klienta możemy wszystkie nasze wyroby malować farbami specjalnymi: nie przyjmujące brudu, fluorescencyjne, fotoluminescencyjne, efekt Kameleon i wiele innych. Ponadto słupy rurowe mogą być poddane anodowaniu.