elmont-logoElektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na ocynkowanych i aluminiowych słupach i masztach oświetleniowych.

Oferta produkcyjna zawiera również urządzenia rozdzielcze średniego i niskiego napięcia.

Produkty Elektromontażu Rzeszów S.A. gwarantują wysoką jakość, służą przez wiele lat nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.
Jakość produkowanych wyrobów jest potwierdzona certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N ISO 45001.
Elektromontaż Rzeszów S.A. jako jedna z pierwszych firm z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji wyrobów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 40.

Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli, stalowych i aluminiowych słupów i masztów oświetleniowych. Spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej, potwierdzono certyfikatem oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE.

Elektromontaż Rzeszów S.A. jako pierwsza firma z branży, przeprowadziła pomyślnie proces certyfikacji potwierdzający właściwości bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych przy zderzeniu z pojazdem zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767. W wyniku badania procesu projektowania, produkcji i kontroli, stalowych słupów bezpiecznych PS, Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy potwierdził właściwości bezpieczeństwa biernego wymienionej grupy produktów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12767:2019.