Str 59 - COREL_rys  
Dane Techniczne
TYP
H
H1
H2
H3
H4
D1*
D2*
D3*
D4*
HL
n x Øs/ØM
n x Øs/A x B
 
m
m
m
m
m
mm
mm
mm
mm
m
mm
WO-12
12
11,0
194
1,0
10 x M20/Ø290
WO-13
13
12,0
194
1,0
10 x M20/Ø290
WO-17
17
12,0
4,0
324
244
1,0
12 x M20/Ø410
WO-20
20
12,0
6,0
324
244
2,0
12 x M20/Ø410
WO-22
22
12,0
8,0
324
244
2,0
12 x M20/Ø410
WO-25
25
12,0
6,0
6,0
406
324
168
1,0
12 x M20/Ø500
WO-28
28
12,0
6,0
6,0
3,0
508
355
219
139
1,0
12 x M20/Ø600

* – średnice rur podane dla konstrukcji przeznaczonych dla I strefy wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 w przypadku stref wiatrowych o większych prędkościach wiatru mogą one ulec zmianie.
Wieża odgromowa WO – przeznaczenie do montażu w poziomie terenu jako wieżowe konstrukcje wsporcze zabezpieczenia odgromowego.
Dokładne parametry techniczne opisane są w kartach wyrobu, dostępnych w dziale ofertowym. Posadowienie wież WO należy zaprojektować zgodnie z danymi zawartymi w kartach technicznych. Powyższe konstrukcje są certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1090 oraz spełniają wymagania w zakresie nośności i użytkowania- przemieszczeń wg normy PN EN 1993.
Na zlecenia indywidualne realizowane są także inne wysokości konstrukcji nieujęte w tabeli.


Materiały do pobrania:
Ikony- pdf  WIEŻE ODGROMOWE – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” wieży w tabeli.