1 2 3
Dane Techniczne
TYP
H
hopr
hpan
Ød/DE
Ød1
Ød2
Ødt
W
m
a x a x h
TYP
 
m
m
m
mm
mm
mm
m
m
kg
m
S-60SRwH
6,0
4,0
4,5
48;60/170
48
83
1,2
2,0
72,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-70SRwH
7,0
5,0
5,5
48;60/196
48
114
1,2
2,0
91,0
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-80SRwH
8,0
6,0
6,5
48;60/205
48
114
1,2
2,0
142,0
0,4 x 0,4 x 1,6
F160

Założenia:
Maksymalna masa oprawy: 15kg,
Maksymalna powierzchnia oprawy: Aopr=0,15m2,
Wysięgnik jednoramienny Wmax=2,5m,
Montaż akumulatorów poza słupem.

Dane Wytrzymałościowe
TYP
Masa Paneli

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
kg
I≤300m n.p.m.
I≤500m n.p.m.
II≤300m n.p.m.
III≤950m n.p.m.
kNm
S-60SRwH 90 2,377 1,741 1,613 1,149 20,0
S-70SRwH 90 2,549 1,895 1,723 1,276 25,0
S-80SRwH 90 2,308 1,806 1,591 1,178 35,0

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf  SŁUPY OŚWIETLENIOWE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ – SRwH – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w dolnej tabeli