1    3

Dane Techniczne
TYP
Profil
H
H1
H2
Ød/DE
Z
m
a x a x h
TYP
   
m
m
m
mm
mm/m
kg
m
S-60SL
6-kąt
6,0
3,0
3,0
60/177
18,5
70
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-70SL
6-kąt
7,0
3,9
3,0
60/177
15,9
83
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-80SL
6-kąt
8,0
4,5
3,5
60/177
13,9
94
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-90SL
6-kąt
9,0
6,5
4,0
60/177
12,2
106
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
S-100SL
8-kąt
10,0
5,2
4,8
60/218
13,2
240
0,4 x 0,4 x 1,6
F160
S-120SL
8-kąt
12,0
6,5
5,5
60/218
9,9
319
0,4 x 0,4 x 1,6
F160
S-150SL
8-kąt
15,0
7,2
7,8
60/218
8,8
390
0,4 x 0,4 x 1,6
F160

Opis techniczny:
Słupy mają postać zbieżnego ostrosłupa o przekroju sześciokąta lub ośmiokąta foremnego.
Jako materiał zastosowano blachę stalową. Słup łamany jest przystosowany do zamocowania na fundamencie prefabrykowanym lub innej konstrukcji nośnej. Słup składa się z dwóch segmentów o długościach podanych w tabeli powyżej. „Łamanie” słupa odbywa się ręcznie poprzez odwijanie linki opuszczającej ze szpulki umieszczonej na pokrywie wnęki.

Zastosowanie:
Słupy łamane mają zastosowanie jako wsporniki do urządzeń wymagających częstej obsługi z ziemi, np.aparatury meteorologicznej. Słup może być także zastosowany jako oświetleniowy przy wysięgach Wmax=1,0m i ciężarze oprawy nie przekraczającym 10 kg.

Dane Techniczne
TYP
HM
LM
HWK
LWK
β
HK
Dop. masa aparatury
MF
 
mm
mm
mm
mm
˚
mm
kg
kNm
S-60SL
650
300
300
300
138
0,75
25
18,0
S-70SL
650
300
300
300
140
1,5
25
18,0
S-80SL
650
300
300
300
140
1,6
25
18,0
S-90SL
650
300
300
300
138
2,0
25
18,0
S-100SL
1050
400
600
400
138
1,5
30
33,0
S-120SL
1050
400
600
400
150
1,5
30
33,0
1050
400
600
400
145
1,5
25
33,0

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf Słupy Łamane „SL” – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w dolnej tabeli