Str 56 - COREL-2  Str 56 - COREL-1

Dane Techniczne
TYP
H
Hw
Ød/DE
Z
L
m
a x a x h
TYP
 
m
mm
mm
mm
mm/m
kg
m
6,0
400
60/136
12,5
100
81
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
7,0
400
60/148,5
12,5
100
92
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200
8,0
600
60/161
12,5
100
119
0,4 x 0,4 x 1,6
F160
9,0
600
60/173,5
12,5
100
131
0,4 x 0,4 x 1,6
F160
10,0
600
60/186
12,5
100
144
0,4 x 0,4 x 1,6
F160
11,0
600
60/198,5
12,5
100
162
0,4 x 0,4 x 1,6
F160

Opis techniczny:
Słupy wykonane są w technologii spawania laserowego. Przekrój słupa jest okrągły. Jako materiał zastosowano blachę stalową. Słup łamany jest przystosowany do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym lub innej konstrukcji nośnej. Podnoszenie i opuszczanie słupa odbywa się za pomocą siłownika śrubowego o dużym przełożeniu.

Zastosowanie:
Powyższe słupy mają zastosowanie do oświetlenia terenów, ulic, innych obiektów w miejscach gdzie nie jest możliwa obsługa źródeł światła z podnośników, drabin itp. Zastosowany mechanizm umożliwia obsługę urządzenia na poziomie terenu.
Do powyższych konstrukcji dopuszcza się zastosowanie wysięgników produkcji Elektromontaż Rzeszów S.A. typ NT ST lub NT ST-Y jedno lub dwuramienne (kąt miedzy ramionami 180 o maksymalnym wysięgu W=2,0m. Dopuszczalna masa oprawy na jedno ramię 12kg. Uwaga wysięgnik przewyższa słupa o 1m. Inne konfiguracje wysięgników należy uzgadniać z producentem przed zamówieniem.

Dane Wytrzymałościowe
TYP
Masa Opraw

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]

MF
 
kg
I≤300 n.p.m
I≤500m n.p.m.
II≤300m n.p.m.
III≤950m n.p.m.
kNm
S-60PCL-3 40 0,801 0,573 0,515 0,343 5,7
S-70PCL-3 40 0,773 0,544 0,486 0,318 7,2
S-80PCL-3 40 0,697 0,481 0,427 0,271 8,5
S-90PCL-3 40 0,671 0,456 0,403 0,252 10,2
S-100PCL-3 40 0,644 0,431 0,379 0,234 12,1
S-110PCL-3 40 0,618 0,409 0,358 0,216 14,1

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf Słupy łamane NT PCL – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” masztu w dolnej tabeli