maszty

4
5
6

Dane Techniczne
TYP
H
DE
m
X x Y
MF
a x a x h
TYP
 
m
mm
kg
m2
kNm
mm
MF-50AL
5,0
120
 
12,28
1,5 x 2,0
3,4
0,3 x 0,3 x 1,0
F100/200
 
MF-60AL
6,0
13,27
1,5 x 1,2
MF-70AL
7,0
14,26
1,5 x 1,0
MF-80AL
8,0
15,25
1,5 x 0,65
5,3
 
MF-90AL
9,0
16,5
1,5 x 0,45

Uwaga: Wielkości X x Y podano dla obciążeń występujących w I  strefie, wymiar X dopuszcza się jego zwiększenie, wymiar Y jest wymiarem obliczeniowym,  przy projektowaniu należy uwzględnić normę PN EN 1991-1-4.
Standardowo mocowanie flagi jest wykonanie w systemie Windtracker z obrotowym podnoszonym i opuszczanym ramieniem.


Materiały do pobrania:
Ikony- pdf MASZTY FLAGOWE ALUMINIOWE – karta katalogowa