Str 58 - COREL-rys  
Dane Techniczne
TYP
H
D1*
HL
n x Øs/ØM
n x Øs/A x B
 
m
mm
m
mm
IO-2
2
89
2,0
8 x M16/Ø145
IO-3
3
89
3,0
8 x M16/Ø145
IO-4
4
102
4,0
8 x M16/Ø145
IO-5
5
102
5,0
8 x M16/Ø145
IO-6
6
102
6,0
8 x M16/Ø145
IO-8
8
168
8,0
4 x M20/200 x 200
IO-9
9
168
9,0
4 x M20/200 x 200
IO-10
10
168
10,0
4 x M20/200 x 200
IO-12
12
168
12,0
4 x M20/200 x 200

* – średnice rur podane dla konstrukcji przeznaczonych dla I strefy wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 w przypadku stref wiatrowych o większych prędkościach wiatru mogą one ulec zmianie.
Iglica odgromowa IO – przeznaczenie do montażu na obiektach budowlanych typu budynki, bramki liniowe, konstrukcje wsporcze napowietrznych linii energetycznych itp.
Dokładne parametry techniczne opisane są w kartach wyrobu, dostępnych w dziale ofertowym. Zakotwienie iglic IO należy zaprojektować zgodnie z danymi zawartymi w kartach technicznych. Powyższe konstrukcje są certyfikowane zgodnie z normą PN EN 1090 oraz spełniają wymagania w zakresie nośności i użytkowania- przemieszczeń wg normy PN EN 1993.
Na zlecenia indywidualne realizowane są także inne wysokości konstrukcji nieujęte w tabeli.


Materiały do pobrania:
Ikony- pdf  IGLICE ODGROMOWE – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” iglicy w tabeli