KONSTRUKCJE STALOWE I ALUMINIOWE PN-EN 1090

Firma Elektromontaż Rzeszów S.A jest producentem konstrukcji stalowych i aluminiowych spełniających wymagania jakościowe wymagane przez specyfikacje techniczne PN-EN 1090. Produkowane przez naszą firmę konstrukcje objęte zostały procesem certyfikacji w zakresie projektowania oraz produkcji.

Proces projektowania przeprowadzony jest przy użyciu nowoczesnych oprogramowań wspomagających projektowanie takich jak Autodesk Robot Structural Analysis, BIMware MASTER EC3, Autodesk Inventor. Analizy statyczno- wytrzymałościowe przeprowadzane są według krajowych oraz europejskich norm stosownie do oczekiwań Klienta.

Proces projektowania obejmuje planowanie konstrukcji stosownie do określonych wymagań, analizę statyczno- wytrzymałościową, opracowanie dokumentacji warsztatowych oraz technologicznych. Zespół projektowy posiada niezbędne kwalifikacji oraz uprawnienia pozwalające na optymalne zaprojektowanie konstrukcji oraz wdrożenie jej do produkcji. Firma Elektromontaż Rzeszów S.A poza certyfikowanym procesem projektowania wg PN-EN 1090 oferuje również opracowania Projektów Budowlanych oraz Wykonawczych Konstrukcji wraz z projektowaniem posadowienia fundamentów.

Proces produkcji   oraz kontrolę nad wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych powierzony jest wykwalifikowanej kadrze posiadającej odpowiednie uprawnienia. Kontrola Jakości działa w oparciu o procedury zawarte w zapisach jakościowych Zakładowej Kontroli Produkcji.

Poprawność procesu projektowania, produkcji oraz działań kontrolnych jest okresowo weryfikowana i certyfikowana przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.