1  

Technical Data
TYPE
W
H
H2
Ød/DE
Z
m*
a x a x h
TYP
 
m
m
m
mm
mm/m
kg
m
S-100/8-PS
1,0
10
0,75
60/195
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105
0,3 x 0,3 x 1,5
F150/200-PS
1,5
106
2,0
107
2,5
108
S-110-PS
1,0
11
 
 
 
1,75
 
 
 
109
1,5
111
2,0
112
2,5
113
S-120-PS
1,0
12
 
 
 
2,75
 
 
 
113
1,5
115
2,0
116
2,5
117

Ød, α° – other assembly diameters and inclination angles should be specified in the inquiry or order.

Passive safety classification according to PN-EN 12767:2019:
100HE-E-S-SE-SD-0; 70HE-E-S-SE-SD-0; 50HE-E-S-SE-SD-0;
(Passive safety classification according to PN-EN 12767:2007: 100HE1; 70HE1; 50HE1;)

Strength data
TYPE
W
Weight of iluminaires
Wind zone acc, to PN EN 1991-1-4
Permissible surface of luminaires [m2]
MF
 
m
kg

I≤ 300m n.p.m.

I≤ 500m n.p.m.

II≤ 300m n.p.m.

III≤ 950m n.p.m.

kNm
Single arm bracket
S-100/8-PS 2,0 15 0,845 0,534 0,452 0,212 14,7
S-110-PS 2,0 15 0,650 0,380 0,311 0,087 14,7
S-120-PS 2,0 15 0,487 0,253 0,183 14,7
Two arm bracket
S-100/8-PS 2,0 15 0,866 0,492 0,384 0,099 14,7
S-110-PS 2,0 15 0,612 0,296 0,214 14,7
S-120-PS 2,0 15 0,414 0,160 0,082 14,7

Downloadable:
Ikony- pdf STEEL, ROUND SECTION, WITH ARM – “ST” ARM C-PS, HE–C CATEGORYCatalog page