DWU (instrukcja pobrania)

Deklaracje Właściwości Użytkowych są dostępne na stronach WWW poszczególnych typów słupów.
Aby pobrać odpowiednią Deklaracje Właściwości Użytkowych należy wybrać odpowiedni dział z menu PRODUKTY obok, i przejść do szukanej grupy produktów, i dalej do typu słupa.

DWU w formacie PDF są do pobrania z Tabeli Danych Wytrzymałościowych, opis poniżej.