Bezpieczny Punkt Oświetleniowy

Elektromontaż Rzeszów SA, jako lider w konsorcjum z LUG Light Factory Sp. z o.o i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), realizuje etap projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem „Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego -BPO”. W wyniku prac nad tym etapem projektu powstał typoszereg słupów oświetleniowych z cechami z cechami bezpieczeństwa biernego.   Słupy Bezpieczne – karty katalogowe – zestawienie -wyd. grudzień 2021 Ostatnie badanie w ramach projektu obejmowało testy…

Badania i prace rozwojowe nad opracowaniem Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego

Projekt: „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.07.2021 Wartość projektu: 5 249 832,36 PLN Wartość dofinansowania: 3 827 141,04 PLN w tym udział ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.: Wydatki kwalifikowane: 1 404 585,95 zł Dofinansowanie: 912 980,87 zł (65%) Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Działanie 4.1. Badania naukowe…

Nowe oprawy oświetleniowe ELMONT

Elektromontaż Rzeszów SA wprowadził do swojej oferty oprawy uliczne o nazwie ELMONT. Zastosowano w nich najwyższej jakości podzespoły renomowanych producentów, takie jak: zintegrowany energooszczędny moduł LED firmy CREE lub Samsung z diodami Power LED o wysokiej wydajności 180 lm/W, dwukierunkowe matryce soczewkowe PMMA firmy Ledil o wysokiej skuteczności świetlnej. Dzięki wykorzystaniu stałoprądowych zasilaczy Mean Well Elektromontaż Rzeszów stworzył trwałą, wydajną i wielofunkcyjną oprawę do oświetlenia ulic, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych…

Nowe Słupy i Maszty Oświetleniowe

Dobiegła końca realizacja nowej linii produkcyjnej słupów i masztów stalowych wykonywanych w technologii cięcia i spawania laserowego, obecnie równolegle z produkcją trwają prace uzupełniające proces spawania, pierwsza część linii rozkroju i formowania słupów pracuje już od 12 miesięcy. Początkowo nowa słupów i masztów oferta będzie obejmowała słupy o wysokościach od 3m do 12m o kształtach: • stożek okrągły, • stożek sześciokątny, • stożek ośmiokątny, oraz maszty o wysokości od 12m…

Zmiany w produkcji słupów oświetleniowych

Z początkiem 2 kwartału 2018r następuje wygaszanie słupów giętych z blachy stalowej z tzw. starej produkcji. Zostają one zastąpione słupami w technologii spawania laserowego, które nie odbiegają wyglądem zewnętrznym od zastąpionych, a przewyższają ich walorami estetycznymi (brak widocznej spoiny wzdłużnej). Poniżej typy słupów, których produkcja ulegnie wygaszeniu oraz ich zamienników: Słupy stożkowe  proste                                               Słupy sześciokątne   proste  S-30C zastąpiony S-30PC-3;                                         S-30 zastąpiony S-30P/6-3; S-40C zastąpiony S-40PC-3;                                         S-40 zastąpiony S-40P/6-3;…

Zmiana produkcyjna- króćce pod oprawy

Od 2 kwartału firma Elektromontaż Rzeszów S.A. wprowadza zmiany w produkowanych typach wysięgników. Zmiana dotyczy średnicy króćca oraz kąta podniesienia dla wszystkich typów wysięgników oraz ramion. Wszystkie powyższe będą produkowane domyślnie ze średnicą króćca ∅60 oraz kątem podniesienia 15° jeśli Zamawiający nie poda w zamówieniu innych wymagań.

ttteeeexxx

Usługi Cięcia Plazmą

W Zakładzie Produkcji Urządzeń Elektromontaż Rzeszów S.A. uruchomiono usługi wypalania blach plazmą oraz palnikiem tlenowym. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem systemu: plazmowego, umożliwia on wycinanie elementów na obszarze roboczym o wymiarach 10×2 [m] i grubość cięcia do 30 [mm], tlenowego, umożliwia on wycinanie elementów na obszarze roboczym o wymiarach 10×2[m] i grubość cięcia do 200 [mm]. Urządzenie jest wyposażone w głowicę 3D, która umożliwia fazowanie ciętych elementów oraz możliwość obróbki…