W Zakładzie Produkcji Urządzeń Elektromontaż Rzeszów S.A. uruchomiono usługi wypalania blach plazmą oraz palnikiem tlenowym.
Usługa jest realizowana z wykorzystaniem systemu:

  • plazmowego, umożliwia on wycinanie elementów na obszarze roboczym o wymiarach 10×2 [m] i grubość cięcia do 30 [mm],
  • tlenowego, umożliwia on wycinanie elementów na obszarze roboczym o wymiarach 10×2[m] i grubość cięcia do 200 [mm].

Urządzenie jest wyposażone w głowicę 3D, która umożliwia fazowanie ciętych elementów oraz możliwość obróbki elementów przestrzennych (profile, rury, ceowniki, teowniki).
Dodatkowo dzięki zastosowaniu obrotnika możliwe jest również kształtowe cięcie rur od 0,7[m] do 10[m] (wycinanie otworów, osiowe i nieosiowe cięcie, zacinanie zakończeń rurowych prostych lub pod kątem) i średnicy od 50 [mm] do maksymalnie 400 [mm].

Ponadto Zakład Produkcji Urządzeń Elektromontaż Rzeszów S.A. oferuje gięcie blach o grubościach do 20 mm, na 12 metrowej prasie krawędziowej o nacisku 1200 ton.