Zmiana nazw słupów

Od drugiego kwartału 2018r.  następuje zmiana oznaczeń słupów produkowanych w nowej technologii:

Stare oznaczenie                  Nowe oznaczenie

S-30/6-3;                                 S-30P/6-3;

S-30C-3;                                   S-30PC-3;

S-40/6-3;                                 S-40P/6-3;

S-40C-3;                                   S-40PC-3;

S-50/6-3;                                 S-50P/6-3;

S-50C-3;                                  S-50PC-3;

Zmiana zostaje wprowadzona, aby zachować ciągłość oznaczeń serii słupów prostych, które są podbudową słupów wysięgnikowych.

Przez pewien czas będą obowiązywać obie nazwy jako równoznaczne.