Dane Techniczne
TYP

W

tbl
H
H2
R(max)
Ød/DE
m*
h
  m
m
m
m
m
mm
kg
m
S-60SRwG/Ø70
1,0
4,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
2,2
0,6
60/140
74,0
1,2
1,5
1,3
76,0
2,0
1,3
78,0
S-70SRwG/Ø70
1,0
7
2,2
0,6
60/140
88,0
1,5
1,3
90,0
2,0
1,3
92,0
S-80SRwG/Ø70
1,0
8
2,2
0,6
60/170
108,0
1,5
1,3
110,0
2,0
1,3
112,0
S-90SRwG/Ø70
1,0
9
2,2
0,6
60/170
120,0
1,5
 
1,5
1,3
122,0
2,0
1,3
124,0
S-100SRwG/Ø70
1,0
10
2,2
0,6
60/170
125,0
1,5
1,3
127,0
2,0
1,3
129,0
S-110SRwG/Ø70
1,0
11
2,2
0,6
60/170
144,0
1,7
 
1,5
1,3
146,0
2,0
1,3
148,0
S-120SRwG/Ø70
1,0
12
2,2
0,6
60/170
150,0
1,5
1,3
152,0
2,0
1,3
154,0

Głębokość „h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu rodzimego (o nienaruszonej strukturze) i parametrach geotechnicznych z grupy II.
Uwaga: Liczba przewężeń średnic zależy od typu słupa.
* – Dane dla wysięgników jednoramiennych
Ød, α° – inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

Dane Wytrzymałościowe
TYP
W
Masa Opraw/ Wysięgnik
Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
MFr
 
m
kg
I ≤300 m n.p.m
I ≤500 m n.p.m.
II ≤300 m n.p.m.
III ≤95 m n.p.m.
kNm
Wysięgnik jednoramienny
S-60SRwG/Ø70
1,5
15
0,575
0,413
0,372
0,247
9,0
S-70SRwG/Ø70
1,5
15
0,440
0,302
0,268
0,165
9,0
S-80SRwG/Ø70
1,5
15
0,549
0,406
0,369
0,257
14,2
S-90SRwG/Ø70
1,5
15
0,527
0,390
0,355
0,247
14,2
S-100SRwG/Ø70
1,5
15
0,484
0,342
0,298
0,169
14,2
S-110SRwG/Ø70
1,5
15
0,380
0,229
0,192
0,087
14,2
S-120SRwG/Ø70
1,5
15
0,318
0,185
0,152
0,063
14,2
Wysięgnik dwuramienny
S-60SRwG/Ø70
1,5
15
1,118
0,800
0,720
0,478
9,0
S-70SRwG/Ø70
1,5
15
0,848
0,580
0,512
0,296
9,0
S-80SRwG/Ø70
1,5
15
1,066
0,788
0,716
0,498
14,2
S-90SRwG/Ø70
1,5
15
1,022
0,702
0,612
0,348
14,2
S-100SRwG/Ø70
1,5
15
0,724
0,448
0,374
0,160
14,2
S-110SRwG/Ø70
1,5
15
0,476
0,240
0,182
0,014
14,2
S-120SRwG/Ø70
1,5
15
0,324
0,128
0,064
14,2

Materiały do pobrania:
Ikony- pdf SŁUPY WYSIĘGNIKOWE RUROWE DO GRUNTU – SRwG/Ø70 – karta katalogowa

Aby pobrać deklarację należy kliknąć w „TYP” słupa w dolnej tabeli