• Elektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na stalowych i aluminiowych słupach i masztach oświetleniowych a także spawanych stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich klasy EXC3, wg normy PN-EN 1090-1.
    Oferta produkcyjna zawiera również urządzenia rozdzielcze SN i nn.

  • Elektromontaż Rzeszów S.A. is a manufacturer of street lighting systems based on galvanized and aluminium pillars and lighting masts. We are a producer of welded steel and aluminum elements of building and engineering structures of EXC3 class, according to PN-EN 1090-1.
    The production offer also includes medium and low voltage distribution equipment.