• Elektromontaż Rzeszów S.A. to producent systemów oświetlenia ulicznego opartego na stalowych i aluminiowych słupach i masztach oświetleniowych a także spawanych stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich klasy EXC3, wg normy PN-EN 1090-1.
    Oferta produkcyjna zawiera również urządzenia rozdzielcze SN i nn.